Bariya

gotra in hindi: 
बारिया
gotra palace: 
बाजना,सैलाना,रतलाम

भील आदिवासी (बारिया) गोत्र

Add new comment

2 + 9 =